پند امام علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع)

                     در مورد بی نیازی از پزشک

 حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) فرمود :

 

 نمی خواهی چهار صفت به تو بیاموزم که از پزشک و دارو بی نیاز شوی ؟

 

 امام حسن (ع) عرض کرد چرا .........!

 

 امام علی (ع) فرمود :

 پس هیچ گاه بر سر غذا منشین مگر این که گرسنه باشی و از غذا دست

 مکش مگر این که هنوز اشتها داشته باشی .

 

 در جویدن غذا خوب دقت کن و در  وقت خواب خودت را از فضولات فارغ نما .

 

 اگر این دستورها را به کار بندی از پزشک بی نیاز خواهی شد .

  

 

+ نوشته شده در  Mon 29 Sep 2008ساعت 14:29  توسط محمد امین  |